System Gospodarowania Odpadami (SGO)

 

Trwają pracę programistyczne nad Systemem Gospodarowania Odpadami (SGO), innowacyjnym rozwiązaniem informatycznym spełniającym wymogi ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.


System SGO będzie narzędziem, które z jednej strony będzie pomagało wypełniać obowiązki ustawowe gminom, firmom wywożącym odpady i regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów (RIPOK) – jako uczestnikom rynku gospodarowania odpadami, a z drugiej będzie dostarczało wiarygodnych danych o kosztach funkcjonowania całego systemu, po to by móc prawidłowo określić wysokość opłaty śmieciowej.

 

Ponadto system ma stanowić docelowo narzędzie, które będzie zdolne do optymalizowania kosztów gospodarowania odpadami m.in. poprzez planowanie optymalnych tras wywozu odpadów, planowanie pośrednich punktów zbiorczych odpadów etc. Jak pokazują niektóre branżowe badania – koszt związany z transportem odpadów może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Optymalizacja kosztów transportu pozwoli, więc na obniżenie poziomu opłaty śmieciowej.

 

System Gospodarowania Odpadami będzie zintegorwany z systemami z grupy SIDAS formy Madkom SA.

 

Integracja SGO z systemami z rodziny SIDAS.


 

 

 

System będzie pozwalał na:

 

a) sprawne wprowadzenie w życie ustawy i reformy w zakresie gospodarowania odpadami;

b) efektywne zarządzanie systemem, w tym rejestrowanie kosztów i przychodów z gospodarowania odpadami;

c) sprawne rozliczanie opłat śmieciowych;

d) analizę i monitoring działania systemu, w tym optymalizowanie kosztów zagospodarowania odpadami.