PiS wniósł do Trybunału Konstytucyjnego ustawę śmieciową
Projekt PiS ma dać gminom możliwość wyboru: między obecnymi zasadami gospodarowania odpadami a tymi, które mają obowiązywać od lipca.
więcej
Zadeklaruj segregowane śmieci. Obowiązkowy dokument.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji, w której zdecydują, czy sortują śmieci, czy nie.
więcej
Nowe zasady odbioru śmieci.
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. Wyłoni ona w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.
więcej
Możliwości wyliczania opłaty za odbiór odpadów.
Każda gmina musi wybrać jedną z metod wyliczania opłaty. Metoda, jaką ustali Rada Gminy, może zależeć tylko od jednego z czterech możliwych ustawowo czynników:
więcej